Ανακαινίσεις κατοικιών

Η εταιρεία μας εμφανίζεται στον χώρο της κατασκευής και της ανακαίνισης, καταστημάτων και κατοικιών, στις αρχές του 1990, με συνεχή ενημέρωση και βελτίωση των γνώσεων του ανθρώπινου δυναμικού της, με μοναδικό στόχο της το καλύτερο αποτέλεσμα στην ποιότητα της κατασκευής.

.

.

.